En | Ro

A-E Electronics

Calitate

Politica în domeniul calităţii are ca obiectiv realizarea satisfacţiei clienţilor, prin îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor companiei.

Sistemul de indicatori de performanță susține interesul continuu pe care îl avem în vederea îmbunătățirii proceselor din companie. definiți în evaluarea calităţii acoperă principalele procese de fabricaţie, iar rezultatele sunt folosite pentru îmbunătățirea performanţei proceselor.

Calitatea a devenit astfel o preocupare a tuturor salariaţilor, prin implicare largă în detectarea şi înlăturarea cauzelor neconformităţilor.

Sistemul de Management al Calităţii este certificat în conformitate cu standardul AS 9100 - Cerințe pentru Organizațiile din domeniul Aviației, Spațiului și Apărării.