A-E Electronics

Calitate

Politica în domeniul calităţii are ca obiectiv realizarea satisfacţiei maxime a clienţilor, prin îmbunătăţirea continuă a tuturor activităţilor companiei.

Metrica folosită în evaluarea calităţii acoperă principalele procese de fabricaţie, iar rezultatele sunt folosite pentru comunicarea performanţei către toţi salariaţii şi stabilirea de noi ţinte pentru indicatorii calităţii.

Calitatea a devenit astfel o preocupare a tuturor salariaţilor, prin implicare largă în detectarea şi înlăturarea cauzelor neconformităţilor.

Produsele sunt acceptate pentru livrare în conformitate cu criteriile de acceptabilitate standardizate (IPC 610, IPC 620).

Sistemul de Management a Calităţii este certificat in conformitate cu standardul aerospaţial AS 9100 - Cerințe pentru Organizațiile Aviatice, Spațiale și de Apărare.


Adresa:  Bacău, str. Condorilor nr. 12, cod poştal 600302, România;   Nr. Reg. Com.  J04/298/1998;   C.U.I.  RO 10372559;   Capital social:  3.378.700 RON
tel:  +40 234 585 800;   fax:  +40 234 585 900;   e-mail:  office@aee.ro